دانلود رایگان قالب وردپرس Doctors

مرجع فروش قالب فارسی و راستچین وردپرس

  • پیش نمایش دسکتاپ قالب وردپرس Doctors
  • پیش نمایش دسکتاپ قالب وردپرس Doctors
  • پیش نمایش دسکتاپ قالب وردپرس Doctors
  • پیش نمایش موبایل قالب وردپرس Doctors
  • پیش نمایش موبایل قالب وردپرس Doctors
  • پیش نمایش موبایل قالب وردپرس Doctors

موضوع اختلاف منظر ساده برای پزشکان و مراکز پزشکی، با یک طرح تمام صفحه و یک نوار لغزنده کامل است. تم با ظاهر ویدئویی و یک نگاه حرفه ای همراه است. پزشکان یک ناوبری ساده و سریع ارائه می دهند، زیرا منو را برای مسائل مهمی و فوری فراهم می کند.

نام قالب Doctors
نسخه قالبنامشخص
سازنده قالب TallyThemes
نسخه ی فارسی شدهدارد

قالب های مشابه با Doctors